Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48867

NIÊM YẾT KẾT LUẬN THANH TRA

Ngày 14/06/2023 09:55:24

Niêm yết Kết luận thanh tra về việc trách nhiệm của UBND xã Phú Lâm trong việc xác định lại nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đối với một số hộ dân xã Phú Lâm có đất thu hồi thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía đông giai đoạn 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGHI SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /KL-TTra Nghi Sơn, ngày tháng 6 năm 2023 KẾT LUẬN THANH TRA Về việc trách nhiệm của UBND xã Phú Lâm trong việc xác định lại nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đối với một số hộ dân xã Phú Lâm có đất thu hồi thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía đông giai đoạn 2017-2020
(xem thêm tại file đính kèm)

NIÊM YẾT KẾT LUẬN THANH TRA

Đăng lúc: 14/06/2023 09:55:24 (GMT+7)

Niêm yết Kết luận thanh tra về việc trách nhiệm của UBND xã Phú Lâm trong việc xác định lại nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đối với một số hộ dân xã Phú Lâm có đất thu hồi thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía đông giai đoạn 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGHI SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /KL-TTra Nghi Sơn, ngày tháng 6 năm 2023 KẾT LUẬN THANH TRA Về việc trách nhiệm của UBND xã Phú Lâm trong việc xác định lại nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đối với một số hộ dân xã Phú Lâm có đất thu hồi thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía đông giai đoạn 2017-2020
(xem thêm tại file đính kèm)
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai giải quyết thủ tục hành chính công