Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48867

Giải tỏa hành lan an toàn giao thông

Ngày 05/12/2023 09:28:44

Giải tỏa hành lang an toàn giao thông xã Phú Lâm

UBND XÃ PHÚ LÂM

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

Số:1024 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Lâm, ngày 01 tháng12 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức đợt cao điểm ra quân giải toả hành lang an toàn đường bộ; xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Phú Lâm

Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-BATGT ngày 27/11/2023 của Ban an toàn giao thông thị xã Nghi Sơn về tổ chức đợt cao điểm ra quân giải toả hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, Ban an toàn giao thông xã Phú Lâm xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tầng lớp nhân dân về bảo đảm trật tự ATGT; thực hiện đồng bộ, liên tục các chủ trương, giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, chống lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ.

- Nâng cao ý thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của mọi người trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn giao thông (HLATGT) nhằm đảm bảo trật tự, ATGT, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

2. Yêu cầu

- Huy động tối đa các lực lượng chức năng tập trung ra quân một cách đồng bộ, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

- Các cấp uỷ Chi bộ, các tổ chức, cơ quan ban ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực, có hiệu quả đợt cao điểm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền; tổ chức kiểm tra, cương quyết xử lý các trường hợp cố tình tái vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện

- Giải tỏa tất các trường hợp vi phạm HLATGT đường bộ trên các tuyến đường trên địa bàn xã, đặc biệt là các tuyến đường: đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đường Đông – Tây, các tuyến đường trục chính trên địa bàn xã.

- Tập trung giải tỏa các vị trí khu dân cư, đường cong, ngã ba, ngã tư, các điểm kinh doanh, buôn bán, họp chợ cóc, các hộ gia đình hiện nay còn tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ và các điểm có nguy cơ mất ATGT.


- Giải tỏa các vị trí kinh doanh vật liệu xây dựng; lều quán, bắn mái lấn chiếm, sử dụng đất của đường bộ làm bãi rửa xe ô tô, xe máy; thực hiện biện pháp ngăn chặn chống tái lấn chiếm.

- Cắm biển, cắm mốc, kẻ vạch sơn vỉa hè tại các khu vực có lưu lượng người và phương tiện lưu thông cao, khu vực thường xuyên xảy ra lấn chiếm nhằm có cơ sở để quản lý.

2. Đối tượng thực hiện

- Các hành vi vi phạm, đặt, để biển quảng cáo, đổ vật liệu chiếm dụng lòng, lề đường vỉa hè đường giao thông.

- Các hành vi họp chợ, kinh doanh buôn bán, rửa xe, trông giữ xe ô tô, xe máy, dựng rạp tổ chức đám hiếu, hỷ, tổ chức sự kiện khác trên lòng lề đường, via hè không đúng quy định.

- Cắt cây, tỉa cành che khuất tầm nhìn, có nguy cơ gãy đổ gây mất ATGT.

- Các cột điện nằm trong lòng đường trong quá trình mở rộng đường giao thông theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản: số 6357/UBND-CN ngày 10/5/2022, số 19291/UBND-CN ngày 26/12/2022 và số 11148/UBND-CN ngày 03/8/2023.

3. Tổ chức giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm HLATGT, cụ thể:

- Thực hiện rà soát, thống kê, phân loại các công trình xây dựng, vật kiến trúc vi phạm, lấn chiếm lề đường, vỉa hè, phạm vi đất bảo vệ bảo trì đường bộ, HLATGT gây cản trở giao thông; mất mỹ quan đô thị và ATGT.

- Tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ, dẹp bỏ các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, HLATGT gây cản trở giao thông.

- Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổ chức các biện pháp cưỡng chế nếu tổ chức, cá nhân không chấp hành đầy đủ nội dung trong quyết định xử phạt vi phạm theo quy định.

- Thực hiện quản lý, giám sát, bảo vệ phần đất HLATGT đã giải toả; kiên quyết không để xảy ra tình trạng cơi nới, tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, HLATGT; gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương khi để xảy ra tình trạng vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, HLATGT gây ách tắc giao thông, mất trật tự đô thị, ATGT.

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN VÀ THỜI GIAN GIẢI TỎA

1. Công tác tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân biết về mục đích, ý nghĩa của đợt cao điểm giải tỏa hành lang ATGT, chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, để mọi tổ chức, cá nhân và nhân dân biết, tham gia cùng giải tỏa, chấp hành và không tái vi phạm.

- Các hình thức tuyên truyền như: Treo băng zôn, khẩu hiệu; tuyên truyền trên hệ thống hệ thống truyền thanh.

- Tổ chức tuyên truyền thông qua các hội nghị trong cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể.

- Tuyên truyền bằng phương tiện xe thông tin lưu động.

* Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền trên các băng zôn:

- “Hãy chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ”.


- “Vì sự an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè giao thông đường bộ”.

- “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người mọi nhà”.

- “An toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người”.

* Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã, các thôn. Tài liệu do Ban ATGT thị xã cấp phát gồm:

- Tài liệu tuyên truyền về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo vệ HLATGT.

- File Audio tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ do Khu quản lý đường bộ 2 - Cục đường bộ Việt Nam.

2. Công tác khảo sát, xác định vi phạm

- Ban An toàn giao thông xã khảo sát các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm HLATGT đường bộ, tổng hợp, thống kê làm cơ sở lập Kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.

- Lưu ý các vị trí khu vực sau: Biển Quảng cáo vi phạm hành lang. Các vi phạm hành lang ATGT đường Nghi Sơn - Bãi trành (Hiện nay qua khảo sát có 02 vị trí là SC xe máy Lê Xuân Km16+400 và Tạp hóa Chính Lan Km16+950).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công lực lượng

- Đ/c Cao Lương Ngọc - Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban ATGT xã: Chỉ đạo chung. Huy động tối đa lực lượng Công an, dân quân tự vệ, các tổ chức chính trị xã hội đồng loạt ra quân. Mời lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, MTTQ trực tiếp tham gia tại hiện trường.

- Đ/c Lê Văn Năm - Phó Chủ tịch UBND xã - Phó ban ATGT xã: Trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động; chỉ đạo rà soát, lập danh sách các trường hợp có dấu hiệu vi phạm trật tự hành lang ATGT để báo cáo Trưởng ban chỉ đạo thực hiện; chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện và phương tiện tổ chức thực hiện trong suốt thời gian ra quân; giúp Trưởng ban đôn đốc các thành viên Ban ATGT thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ.

- Đ/c Thiếu tá Lê Văn Trường - Trưởng Công an xã - Phó ban ATGT xã: Thực hiện công tác tham mưu xây dựng kế hoạch; chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp lập biên bản và đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm.

- Công chức Văn hóa xã: Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, in, treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các vị trí địa điểm công cộng, các hội trường thôn.

- Công chức Văn phòng UBND xã: Chủ trì, phối hợp với Công an xã báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã trước ngày 15/12/2023.

- Các thành viên trong Ban ATGT xã: Huy động tối đa lực lượng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch.

2. Thời gian thực hiện

- Trước ngày 01/12/2023 ban hành Kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai thực hiện.

- Trước ngày 10/12/2023: Công chức Văn hóa xã, cán bộ Đài truyền thanh xã tuyên truyền trên loa truyền thanh xã. Ban ATGT xã vận động để nhân dân tự tháo dỡ, giải tỏa.


- Từ 7 giờ 00 phút, ngày 10/12/2023 đến ngày 17/12/2023: Ra quân đồng loạt tiến hành giải tỏa.

- Tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện về Ban ATGT thị xã (qua phòng Quản lý đô thị) trước ngày 15/12/2023.

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND xã (Trưởng ban ATGT xã) để hướng dẫn chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Ban ATGT TXNS (để b/cáo);

- TT ĐU, HĐND xã (để b/cáo);

- Thành viên Ban ATGT xã (để t/hiện),

- Lưu: CAX, VP.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Cao Lương Ngọc

Giải tỏa hành lan an toàn giao thông

Đăng lúc: 05/12/2023 09:28:44 (GMT+7)

Giải tỏa hành lang an toàn giao thông xã Phú Lâm

UBND XÃ PHÚ LÂM

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

Số:1024 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Lâm, ngày 01 tháng12 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức đợt cao điểm ra quân giải toả hành lang an toàn đường bộ; xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Phú Lâm

Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-BATGT ngày 27/11/2023 của Ban an toàn giao thông thị xã Nghi Sơn về tổ chức đợt cao điểm ra quân giải toả hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, Ban an toàn giao thông xã Phú Lâm xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tầng lớp nhân dân về bảo đảm trật tự ATGT; thực hiện đồng bộ, liên tục các chủ trương, giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, chống lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ.

- Nâng cao ý thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của mọi người trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn giao thông (HLATGT) nhằm đảm bảo trật tự, ATGT, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

2. Yêu cầu

- Huy động tối đa các lực lượng chức năng tập trung ra quân một cách đồng bộ, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

- Các cấp uỷ Chi bộ, các tổ chức, cơ quan ban ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực, có hiệu quả đợt cao điểm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền; tổ chức kiểm tra, cương quyết xử lý các trường hợp cố tình tái vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện

- Giải tỏa tất các trường hợp vi phạm HLATGT đường bộ trên các tuyến đường trên địa bàn xã, đặc biệt là các tuyến đường: đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đường Đông – Tây, các tuyến đường trục chính trên địa bàn xã.

- Tập trung giải tỏa các vị trí khu dân cư, đường cong, ngã ba, ngã tư, các điểm kinh doanh, buôn bán, họp chợ cóc, các hộ gia đình hiện nay còn tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ và các điểm có nguy cơ mất ATGT.


- Giải tỏa các vị trí kinh doanh vật liệu xây dựng; lều quán, bắn mái lấn chiếm, sử dụng đất của đường bộ làm bãi rửa xe ô tô, xe máy; thực hiện biện pháp ngăn chặn chống tái lấn chiếm.

- Cắm biển, cắm mốc, kẻ vạch sơn vỉa hè tại các khu vực có lưu lượng người và phương tiện lưu thông cao, khu vực thường xuyên xảy ra lấn chiếm nhằm có cơ sở để quản lý.

2. Đối tượng thực hiện

- Các hành vi vi phạm, đặt, để biển quảng cáo, đổ vật liệu chiếm dụng lòng, lề đường vỉa hè đường giao thông.

- Các hành vi họp chợ, kinh doanh buôn bán, rửa xe, trông giữ xe ô tô, xe máy, dựng rạp tổ chức đám hiếu, hỷ, tổ chức sự kiện khác trên lòng lề đường, via hè không đúng quy định.

- Cắt cây, tỉa cành che khuất tầm nhìn, có nguy cơ gãy đổ gây mất ATGT.

- Các cột điện nằm trong lòng đường trong quá trình mở rộng đường giao thông theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản: số 6357/UBND-CN ngày 10/5/2022, số 19291/UBND-CN ngày 26/12/2022 và số 11148/UBND-CN ngày 03/8/2023.

3. Tổ chức giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm HLATGT, cụ thể:

- Thực hiện rà soát, thống kê, phân loại các công trình xây dựng, vật kiến trúc vi phạm, lấn chiếm lề đường, vỉa hè, phạm vi đất bảo vệ bảo trì đường bộ, HLATGT gây cản trở giao thông; mất mỹ quan đô thị và ATGT.

- Tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ, dẹp bỏ các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, HLATGT gây cản trở giao thông.

- Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổ chức các biện pháp cưỡng chế nếu tổ chức, cá nhân không chấp hành đầy đủ nội dung trong quyết định xử phạt vi phạm theo quy định.

- Thực hiện quản lý, giám sát, bảo vệ phần đất HLATGT đã giải toả; kiên quyết không để xảy ra tình trạng cơi nới, tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, HLATGT; gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương khi để xảy ra tình trạng vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, HLATGT gây ách tắc giao thông, mất trật tự đô thị, ATGT.

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN VÀ THỜI GIAN GIẢI TỎA

1. Công tác tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân biết về mục đích, ý nghĩa của đợt cao điểm giải tỏa hành lang ATGT, chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, để mọi tổ chức, cá nhân và nhân dân biết, tham gia cùng giải tỏa, chấp hành và không tái vi phạm.

- Các hình thức tuyên truyền như: Treo băng zôn, khẩu hiệu; tuyên truyền trên hệ thống hệ thống truyền thanh.

- Tổ chức tuyên truyền thông qua các hội nghị trong cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể.

- Tuyên truyền bằng phương tiện xe thông tin lưu động.

* Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền trên các băng zôn:

- “Hãy chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ”.


- “Vì sự an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè giao thông đường bộ”.

- “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người mọi nhà”.

- “An toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người”.

* Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã, các thôn. Tài liệu do Ban ATGT thị xã cấp phát gồm:

- Tài liệu tuyên truyền về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo vệ HLATGT.

- File Audio tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ do Khu quản lý đường bộ 2 - Cục đường bộ Việt Nam.

2. Công tác khảo sát, xác định vi phạm

- Ban An toàn giao thông xã khảo sát các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm HLATGT đường bộ, tổng hợp, thống kê làm cơ sở lập Kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.

- Lưu ý các vị trí khu vực sau: Biển Quảng cáo vi phạm hành lang. Các vi phạm hành lang ATGT đường Nghi Sơn - Bãi trành (Hiện nay qua khảo sát có 02 vị trí là SC xe máy Lê Xuân Km16+400 và Tạp hóa Chính Lan Km16+950).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công lực lượng

- Đ/c Cao Lương Ngọc - Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban ATGT xã: Chỉ đạo chung. Huy động tối đa lực lượng Công an, dân quân tự vệ, các tổ chức chính trị xã hội đồng loạt ra quân. Mời lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, MTTQ trực tiếp tham gia tại hiện trường.

- Đ/c Lê Văn Năm - Phó Chủ tịch UBND xã - Phó ban ATGT xã: Trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động; chỉ đạo rà soát, lập danh sách các trường hợp có dấu hiệu vi phạm trật tự hành lang ATGT để báo cáo Trưởng ban chỉ đạo thực hiện; chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện và phương tiện tổ chức thực hiện trong suốt thời gian ra quân; giúp Trưởng ban đôn đốc các thành viên Ban ATGT thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ.

- Đ/c Thiếu tá Lê Văn Trường - Trưởng Công an xã - Phó ban ATGT xã: Thực hiện công tác tham mưu xây dựng kế hoạch; chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp lập biên bản và đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm.

- Công chức Văn hóa xã: Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, in, treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các vị trí địa điểm công cộng, các hội trường thôn.

- Công chức Văn phòng UBND xã: Chủ trì, phối hợp với Công an xã báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã trước ngày 15/12/2023.

- Các thành viên trong Ban ATGT xã: Huy động tối đa lực lượng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch.

2. Thời gian thực hiện

- Trước ngày 01/12/2023 ban hành Kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai thực hiện.

- Trước ngày 10/12/2023: Công chức Văn hóa xã, cán bộ Đài truyền thanh xã tuyên truyền trên loa truyền thanh xã. Ban ATGT xã vận động để nhân dân tự tháo dỡ, giải tỏa.


- Từ 7 giờ 00 phút, ngày 10/12/2023 đến ngày 17/12/2023: Ra quân đồng loạt tiến hành giải tỏa.

- Tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện về Ban ATGT thị xã (qua phòng Quản lý đô thị) trước ngày 15/12/2023.

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND xã (Trưởng ban ATGT xã) để hướng dẫn chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Ban ATGT TXNS (để b/cáo);

- TT ĐU, HĐND xã (để b/cáo);

- Thành viên Ban ATGT xã (để t/hiện),

- Lưu: CAX, VP.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Cao Lương Ngọc

Công khai giải quyết thủ tục hành chính công