Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48867
 Theo quy định tại Khoản 24 Điều 2 Luật Lâm nghiệp 2017 (có hiệu lực từ 01/01/2019) thì quy định như sau:

 

+ Cộng đồng dân cư là toàn thể những người sinh sống trong cùng khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính gắn bó thành khối, giữa họ có sự liên kết hợp tác với nhau cùng có lợi chung.

+ Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là làm cho điều kiện văn hóa ngày càng lành mạnh phong phú, giữ trật tự an ninh, vệ sinh môi trường.

Theo đó, trong quá trình hình thành dân cư của xã Phú Lâm bên cạnh dân bản địa là sự du nhập cư dân từ nhiều miền khác nhau. Có nhiều dòng họ từ miền ngoài như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên vào; có dòng họ từ Nghệ An, Hà Tĩnh ra. Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ một số đồng bào tản cư về đây. Và trong thời kỳ đổi mới phát triển cư dân các xã lân cận để tiện giao thương buôn bán đã mua đất làm nhà và trở thành quê hương.

Trước cách mạng tháng Tám, do điều kiện kinh tế thấp, dân số ít, phân bố thưa thớt ở các làng cách xa nhauDo sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, dân số phát triển theo định hướng chính sách kế hoạch hóa gia đình,  đến nay toàn xã có 3.547 hộ với 12.397 nhân khẩu, mật độ dân số 338 người/km2. Hiện nay tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm của địa phương là: 0,9%

Về cơ cấu dân số: Số người làm Nông nghiệp khoảng 75%, phi nông nghiệp 25%. Số người trong độ tuổi đi học chiếm trên 40%, Số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 45%. Đây vừa là tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội vừa là áp lực để giải quyết việc làm và duy trì ổn định xã hội hiện tại.

Theo số liệu thống kê năm 2019, xã Phú Lâm có 1.135 hộ với 4.326 nhân khẩu. Trong đó, dân số trong độ tuổi lao động là 2.970 người. Nguồn lao động tập trung chủ yếu trong ngành nông nghiệp; lao động tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; lao động dịch vụ - thương mại. Mặc dù, xã có nguồn lao động dồi dào nhưng tỷ lệ lao động được đào tạo còn thấp. Tuy nhiên, đây là nguồn nhân lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thay đổi diện mạo quê hương.

BAN BIÊN TẬP


 

Công khai giải quyết thủ tục hành chính công