Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48867

UBND XÃ PHÚ LÂM HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Mục đích và ý nghĩa Ngày pháp luật Việt Nam 9-11

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam). Ngày 09/11 chính là ngày Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam) thông qua Hiến pháp năm 1946 - đạo luật cơ bản đầu tiên của Nhà nước ta.

Từ đó Ngày 9/11 hàng năm được lấy làm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Các hoạt động tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm để:

         - Một là: “Khẳng định vị trí, vai trò của  Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội”.

        - Hai là: “Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật”.

          - Ba là: “Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị”.

        - Bốn là: “Vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật”.

        Thông qua các hoạt động tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam để thu hút sự quan tâm và nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của công tác PBGDPL; tích cực cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành và tự giác bảo vệ Hiến pháp và pháp luật sẽ góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng trong công tác PBGDPL, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

          Với ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam nêu trên, chúng ta tin rằng:

Khi cả xã hội chung tay cùng công tác PBGDPL, khi Hiến pháp, pháp luật được tôn vinh thì pháp luật sẽ được thượng tôn trong ý thức mỗi người. Hãy “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm nay, UBND xã Phú Lâm lựa chọn 02 câu khẩu hiệu:

Một là: Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng văn minh;

Hai là: Tích cực cải cách hành chính, phát triểm ứng dụng dữ liệu về dân cư, giảm thiều chi phí tuân thủ pháp luật góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

Để hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, ngày 09-11-2023  toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà hãy luôn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, không làm những việc mà pháp luật cấm. Từ đó góp phần xây dựng gia đình, xã hội phát triển giàu mạnh, văn minh.

 

 

  

Công khai giải quyết thủ tục hành chính công